รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

-

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากลุ่มคนไข้อาการหนักมากมาย 1,000-2,000 ชุด มาให้เมืองไทย และได้ขึ้นบัญชีกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาคนไข้โควิด-19 ที่ประเทศของตัวเอง พร้อมเตรียมแบ่งให้โรงพยาบาลขึ้นอยู่กับกรมการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพ โรงเรียนหมอ และ โรงพยาบาลขึ้นอยู่กับกรมควบคุมโรค ตามรูปร่างที่สมควร เพื่อเตรียมใช้รักษาลักษณะของคนไข้โควิด-19 ในประเทศไทยอย่างมาก

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นอย่างไร
กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แต่เป็นแอนติบอดีที่สร้างจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่วางแบบมาให้มีความจำเพาะต่อความจำเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาโควิด-19 ใช้กรรมวิธีฉีดไปสู่ร่างกาย มีทั้งแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้หรือเปล่า?
ปัจจุบันนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้เหตุการณ์เร่งด่วน เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีประเภทโมโนโคลนอล 2 ประเภท คือ แอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขกรรมพันธุ์ให้มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างมนุษย์ และแอนติบอดีที่สกัดจากผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 เมื่อไปสู่ร่างกายจะทำให้ไวรัสอ่อนแรงลง และยั้งการได้รับเชื้อในร่างกายคนไข้ลงได้

คุณภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลการวิเคาะห์พบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายของคนไข้ ลดช่วงเวลาการรักษาในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ต้องให้เร็วตั้งแต่ระยะแรกสำหรับการเจ็บป่วย

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญรุ่งเรือง ศูนย์โรคเกิดใหม่ด้านสถานพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงมือณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความร้ายแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ระยะแรกๆจะช่วยทำให้กลุ่มคนไข้ที่ไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการปรับปรุงเป็นกลุ่มคนไข้อาการหนัก ถือเป็นความรุ่งเรืองล่าสุดสำหรับการรักษาในช่วงเวลานี้ แต่มีข้อกำหนดคือ ราคายาค่อนข้างจะสูง ถ้าในอนาคตมีการนำเข้าก็จะมีประโยชน์มากมาย เนื่องจากช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ดิบได้ดี

ผู้ใดที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะสมกับการใช้ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงจะมีลักษณะอาการร้ายแรง ผู้สูงวัยและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน เป็นต้น

ข้อควรทราบ เกี่ยวกับการใช้ และคุณภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ปัจจุบันนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่เป็นผลการศึกษาในมนุษย์ถึงการทำหน้าที่แทนติดเชื้อจากสายพันธุ์ต่างๆเช่น เบตา แอลฟา แกมมา และเดลตา และยังเป็นยาที่ควรมีการใช้ภายใต้ข้อแนะนำของหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรหาซื้อมารับประทานเอง

Leave a reply

Your email address will not be published.